Logga in på BusinessNet

Förenkla företagarlivet

Vi tar i bruk en ny lösenordsstruktur
25.05.2022

VI TAR I BRUK EN NY LÖSENORDSSTRUKTUR

 

Ålandsbanken jobbar ständigt med att förbättra säkerheten för våra kunder.

Som en följd av detta arbete kommer vi fr.o.m. 8.6.2022 att ta i bruk en ny lösenordsstruktur och nytt utseende på inloggningssidan.

 

Inloggningsmetoderna byter plats

Inloggningsmetoderna på sidan kommer att byta plats. Inloggning med autentiseringsapp blir det förhandsvalda alternativet, och kommer att fungera på samma sätt som tidigare.

Du kan aktivera autentiseringsappen genom att välja Inställningar/Min Profil. Om du saknar behörighet att se fliken Inställningar kan du i stället klicka på ditt namn som syns i programmets övre högra hörn.

Följ sedan dessa steg:

  1. Ladda ner och installera en autentiseringsapp på mobilen (t.ex. Google Authenticator eller Microsoft Authenticator).
  2. Öppna autentiseringsappen och skanna QR-koden i Min Profil.
  3. Ange den sexsiffriga koden som appen genererar i Min Profil.

 

Ny lösenordsstruktur

För att förbättra säkerheten på Ålandsbanken BusinessNet tar vi i bruk en ny lösenordsstruktur som kommer att medföra förändringar i skapande och återställning av lösenord.

På den nya inloggningssidan sker skapande och återställning av lösenord i samma flöde.

Lösenordet skapas och återställs med hjälp av användarnamn, e-postadress och en engångskod som skickas per SMS till användarens mobil.

Vid registrering av nytt företag eller ny användare skickas användarnamnet per e-post i vilket vi hänvisar till inloggningssidan för skapande av eget lösenord.

Glömt lösenordet länken tas bort eftersom användare kan skapa och återställa lösenordet i samma flöde.

 

Övergång från befintligt till nytt lösenord

Fr.o.m. 8.6.2022 kan du i inloggat läge se ett meddelande som informerar dig om att ditt nuvarande lösenord kommer att förfalla.

Om ditt befintliga lösenord förfaller kommer du att ombes skapa ett lösenord med de nya kriterierna vid första inloggningsförsöket efter att lösenordet förfallit.

Du kan ändra ditt lösenord under Min Profil eller genom att klicka på ditt namn.

Nya lösenordskriterier:

Fr.o.m. 8.6.2022 gäller nedanstående kriterier för nya lösenord.

Befintliga lösenord som är minst sju tecken långa och kortare än 50 tecken kommer att vara möjliga att logga in med under en övergångstid. Vi rekommenderar dock att du skapar ett nytt lösenord så fort som möjligt.

 

De nya lösenordskriterierna är:

Tillåten längd för lösenord är 8–50 tecken

 Lösenordet bör innehålla stora och små bokstäver samt siffror.

 Tillåtna tecken: bokstäverna A-Z, a-z

 Tillåtna siffror: 0–9

 Tillåtna specialtecken: . , ; : - _ !"#%&/()=?@${[]}

 Lösenordet kan inte vara användarnamnet, eller innehålla det.

Ditt nuvarande lösenord kan inte anges som nytt lösenord.

 

Nya lösenord som skapats enligt ovanstående kriterier är giltiga i ett år, varefter de behöver förnyas.

Ett meddelande om att giltighetstiden för lösenordet förfaller kommer att visas i inloggat läge.

 

Inloggning ej möjlig under uppdateringen

Med anledning av uppdateringarna på inloggningssidan är inloggning inte möjligt 8.6.2022 mellan kl.17.15-18.15.

För att förbättra användarupplevelsen kommer även placeringen av knappar, formulärfält och nyheter under Aktuellt att ändras. Utseendet på inloggningssidan bli överlag mer enhetlig med Ålandsbankens Internetkontor och följer den stil som redan är bekant för alla våra privatkunder.

Det nya och förbättrade utseendet kommer att utökas kontinuerligt till Ålandsbanken BusinessNet, men för tillfället är det endast inloggningssidans utseende som påverkas.

 

Med vänlig hälsning,

Ålandsbanken

 

Läs mer
Registrera

Ålandsbanken Businessnet är ett bankförbindelseprogram för företag.
För att komma igång med Ålandsbanken BusinessNet behöver du teckna ett Business Line-avtal med Ålandsbanken. Du behöver ha avtalet och överföringsnycklarna tillhanda för att kunna fylla i uppgifterna vid registrering. Läs mer